The Iron Ring

installasjon av Cecilia Jonsson

Atelier Nord ANX

21.11-07.12.14
Åpningstider: torsdag – søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning 20.11.14 kl. 19-21.

Atelier Nord er glad for å kunne presentere Cecilia Jonssons installasjon The Iron Ring på Atelier Nord ANX. Mens ”grønn gruvedrift” har en målsetning om en mer økologisk metodikk for mineralutvinning utforsker The Iron Ring hvordan forurensede gruveområder kan nyte fordeler ved utvinning av mineraler. I forbindelse med The Iron Ring ble 24kg med jernforurenset gress fjernet fra forurensede gruveområder og omgjort til en ring laget av 2g med metallisk jern.
Read more →

The Iron Ring